Fysiotherapie Oudelandshoek heeft contracten met alle zorgverzekeraars.

Deelname CQ-index (consumer quality, patientervaringsonderzoek) per 2015.

Ingeschreven in het kwaliteitsregister van het KNGF. B.I.G. geregistreerd onder nummer 99035319304.